Invent  Invent

Купци


Како постати купац електричне енергије?

Да бисте постали купац електричне енергије потребно је да закључите уговор о продаји електричне енергије са надлежним снабдевачем. Приликом закључивања уговора потребно је приложити:

- Решење о одобрењу за прикључење на ДЕЕС (више информација о добијању решења можете наћи овде)

- копију личне карте

Након закључења уговора, овлашћена лица оператора дистрибутивног сиситема у року од 15 дана прикључиће објекат на дистрибутивни електроенергетски систем (ДЕЕС).

 

За више информација обратите се нашем Корисничком центру. 

Иди на врх